Projekty

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na SPU. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

Projekty podľa názvu
   
   
Projekty podľa garanta
   Projekty podľa pracovníka
   
Projekty podľa pracoviska   

Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty podľa garanta projektu.

Garant:
     Zobraziť aj podprojekty