Projects

Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti

Supervisor: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.

Basic information         

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť neustálu adaptáciu SPU v Nitre na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu trvalého zlepšovania. Špecifickými cieľmi sú: 1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie na SPU potrebám vedomostnej spoločnosti 2. Podporiť medzinárodnú spoluprácu na SPU v oblasti vzdelávania
Kind of project:
OP Ľudské zdroje ()
Department:
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Project identification:
ITMS 26110230057
Project status:
Completed
Project start date :01. 05. 2012
Project close date:
31. 12. 2013
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0