Projects

Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti

Supervisor: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť neustálu adaptáciu SPU v Nitre na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu trvalého zlepšovania. Špecifickými cieľmi sú: 1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie na SPU potrebám vedomostnej spoločnosti 2. Podporiť medzinárodnú spoluprácu na SPU v oblasti vzdelávania
Kind of project:OP Ľudské zdroje ()
Department:Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Project identification: ITMS 26110230057
Project status:Completed
Project start date :01. 05. 2012
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0