Projects

Znižovanie emisií škodlivín plynov úpravou technických systémov a technológií v chove hospodárskych zvierat

Supervisor: prof. Ing. Štefan Kováč, CSc.

Basic information   Workers   Financing   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of building equipment and technology safety (TF)
Project identification:VEGA 1/0625/03
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:19
Number of official workers in the project:0