Projects

Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie

Supervisor: prof. Ing. Štefan Kováč, CSc.

Basic information   Workers   Financing   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of building equipment and technology safety (TF)
Project identification:VEGA 1/3476/06
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:13
Number of official workers in the project:0