Projects

Ecological and energetic aspects of biomas usage.

Supervisor: doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.

Basic information   Workers   Results   Financing   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Podstatou projektu je vykonanie ekonomicko-energetickej analýzy možností využitia bioenergetických zdrojov v mieste ich produkcie. Merania umožnia vykonať energetickú bilanciu rôznych spôsobov konverzie biomasy na energiu Bude zistená záťaž životného prostredia plynnými emisiami, so zameraním hlavne na produkciu CO2 a NOx.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of building equipment and technology safety (TF)
Project identification:1/0033/09
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:10