Projekty

Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu

Garant: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.

Základné informácie
         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Identifikácia projektu:002SPU-4/2020
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0