Projekty

Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu

Garant: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Identifikace projektu:
002SPU-4/2020
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0