Projects

Analysis and classification of technologies for diffusion processes in ethanol production in the food industry

Supervisor: Ing. Tomáš Holota, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je analyzovať a klasifikovať destilačné technológie podľa vhodnosti spracovania jednotlivých poľnohospodárskych surovín s ohľadom na ich efektívnosť. V rámci analyzovania budeme skúmať materiálovo – technologické spracovanie jednotlivých destilačných technológií. Zaznamenané výsledky vyhodnotíme použitím nových štatistických metód a na základe výsledkov analýz vytvoríme klasifikáciu destilačných technológií vzhľadom na jednotlivé spracovávané poľnohospodárske suroviny, ich efektívnosť a použité materiály. vytvoríme aplikačné modely v potravinárskom priemysle jednotlivých destilačných technológií s ohľadom na predchádzajúcu analýzu a hodnotenie. Súčasne navrhneme možné inovačné riešenia v segmente destilačných zariadení.
Kind of project:
SUA Grant Agency ()
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Project identification:
08-GASPU-2018
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2020
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Tomáš Holota, PhD.
Coordinator
Ing. Mária Holotová, PhD.Expert
Ing. Ján Csillag, PhD.Expert
Expert