Projekty

Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky

Garant: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu je rozdelené do dvoch oblastí. Prvá oblasť je zameraná na výskum možností aplikácie inovatívnych materiálovo-technologických riešení funkčných častí poľnohospodárskej techniky s cieľom dosiahnuť zlepšenie ich prevádzkových parametrov (zníženie opotrebenia, zníženie prestojov, zníženie spotreby energie). Druhá oblasť je zameraná na výskum možností využitia najmodernejších diagnostických metód na sledovanie funkčných dvojíc poľnohospodárskej techniky s dôrazom na emisie a únik médií. Výsledky riešenia jednotlivých oblastí projektu umožnia dosiahnuť komplexný pohľad a synergický efekt na vybrané kvalitatívne a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Identifikácia projektu:
1/0643/19
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0