Projekty

Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky

Garant: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Riešenie projektu je rozdelené do dvoch oblastí. Prvá oblasť je zameraná na výskum možností aplikácie inovatívnych materiálovo-technologických riešení funkčných častí poľnohospodárskej techniky s cieľom dosiahnuť zlepšenie ich prevádzkových parametrov (zníženie opotrebenia, zníženie prestojov, zníženie spotreby energie). Druhá oblasť je zameraná na výskum možností využitia najmodernejších diagnostických metód na sledovanie funkčných dvojíc poľnohospodárskej techniky s dôrazom na emisie a únik médií. Výsledky riešenia jednotlivých oblastí projektu umožnia dosiahnuť komplexný pohľad a synergický efekt na vybrané kvalitatívne a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Identifikace projektu:1/0643/19
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
17
Počet oficiálních pracovníků projektu:0