Projekty

Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky

Garant: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
KKaST TF, TF
+421 37 641 5784
MF-B_3_1P3
KKaST TF
+421 37 641 4308
MF-B_3_24
Ing. Marián Bujna, PhD.KKaST TF
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
TF D-TPL [ukončené]
KKaST TF
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416
Ing. Róbert Drlička, PhD.
KKaST TF
+421 37 641 5685MF-B_3_Sa412
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
ext TF
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
KKaST TF
+421 37 641 4402MF-B_3_Sa411
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
KKaST TF
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
Ing. Ivan Kováč, PhD.
KKaST TF+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
KKaST TF [ukončené]
+421 37 641 5486
MF-B_1_Ma219, MF-B_3_Sa412
KDaM TF+421 37 641 4618MQ_2_202
KKaST TF
+421 37 641 4101
MF-B_3_Sa413
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TF+421 37 641 4105MF-B_3_Sa414
KDaM TF+421 37 641 4756MQ_2_214
KKaST TF+421 37 641 4104
MF-B_3_Sa415
Ing. Marián DanišIKCV DTF TF+421 37 641 4406
Sa409

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ