Projekty

Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii

Garant: Ing. Marián Bujna, PhD.

Základní informace
   
   
Výsledky   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V predloženom projekte je riešenie problematiky manažérstva rizík priamo v praxi, kde by sme mali prenášať všetky nadobudnuté skúsenosti z výskumu na katedre a môjho osobného, ktorému sa venujem 10 rokov. Manažérstvo a riadenie rizík je podľa novej normy STN ISO 9001 jej plnou súčasťou a ktorá organizácia chce vlastniť certifikát systému manažérstva kvality, musí sa venovať aj tejto oblasti. Práve preto projekt orientujem na túto oblasť s cieľom zlepšiť bezpečnosť procesov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a v neposlednom rade vhodne navrhnutými opatreniami zlepšiť kvalitu vyrábaných produktov i zvýšenie celkovej produktivity.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Identifikace projektu:
09-GA SPU-16
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2016
Datum ukončení projektu:31. 07. 2018
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3