Projekty

Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii

Garant: Ing. Marián Bujna, PhD.

      
Výsledky
   Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam výsledkov pridaných k projektu "Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii".

Publikácie
Druh publikácie
Zodpovednosť
Podrobnosti
Analýza spoľahlivosti pracovníkov metódou TESEO = Human reliability analyzis by method TESEO
Bujna, Marián -- Prístavka, Miroslav -- Polák, Pavol -- Žitňanský, Ján
Analýza spoľahlivosti pracovníkov metódou TESEO = Human reliability analyzis by method TESEO. In ŽARNOVSKÝ, J. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 8--13. ISBN 978-80-552-1672-0 (brož.).
článek ve sborníku
Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov
Bujna, Marián
Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 108 s. ISBN 978-80-552-1641-6.
odborná kniha
Ing. Marián Bujna, PhD.
Manažérstvo rizika
Bujna, Marián -- Kotus, Martin -- Čičo, Peter
Manažérstvo rizika. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 219 s. ISBN 978-80-552-1629-4.
skripta, učebniceIng. Marián Bujna, PhD.