Projects

Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii

Supervisor: Ing. Marián Bujna, PhD.

Basic information
   
Workers
   
Results
   
      

The following table shows a list of results added to the project of "Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii".

Publications
Kind of publicationResponsibilityDetails
Human reliability analyzis by method teseo
Bujna, Marián -- Prístavka, Miroslav -- Polák, Pavol -- Žitňanský, Ján
Analýza spoľahlivosti pracovníkov metódou TESEO = Human reliability analyzis by method TESEO. In ŽARNOVSKÝ, J. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, p. 8--13. ISBN 978-80-552-1672-0 (brož.).
článek ve sborníkuIng. Marián Bujna, PhD.
Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov
Bujna, Marián
Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 108 p. ISBN 978-80-552-1641-6.
odborná kniha
Manažérstvo rizika
Bujna, Marián -- Kotus, Martin -- Čičo, Peter
Manažérstvo rizika. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 219 p. ISBN 978-80-552-1629-4.
skripta, učebnice