Projects

Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii

Supervisor: Ing. Marián Bujna, PhD.

Basic information
   
   
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V predloženom projekte je riešenie problematiky manažérstva rizík priamo v praxi, kde by sme mali prenášať všetky nadobudnuté skúsenosti z výskumu na katedre a môjho osobného, ktorému sa venujem 10 rokov. Manažérstvo a riadenie rizík je podľa novej normy STN ISO 9001 jej plnou súčasťou a ktorá organizácia chce vlastniť certifikát systému manažérstva kvality, musí sa venovať aj tejto oblasti. Práve preto projekt orientujem na túto oblasť s cieľom zlepšiť bezpečnosť procesov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a v neposlednom rade vhodne navrhnutými opatreniami zlepšiť kvalitu vyrábaných produktov i zvýšenie celkovej produktivity.
Kind of project:
SUA Grant Agency ()
Department:Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
Project identification:
09-GA SPU-16
Project status:Completed
Project start date :01. 09. 2016
Project close date:
31. 07. 2018
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
3