Projects

Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii

Supervisor: Ing. Marián Bujna, PhD.

   
Workers
   
Results
   Financing
   
   

The following summary includes all information recorded about the result.

BUJNA, M. -- PRÍSTAVKA, M. -- POLÁK, P. -- ŽITŇANSKÝ, J. Analýza spoľahlivosti pracovníkov metódou TESEO = Human reliability analyzis by method TESEO. In ŽARNOVSKÝ, J. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, p. 8--13. ISBN 978-80-552-1672-0 (brož.).

Original name: Analýza spoľahlivosti pracovníkov metódou TESEO = Human reliability analyzis by method TESEO
English name:
Human reliability analyzis by method teseo
Written by (author):
Department:
Department of Quality and Engineering Technologies
Kind of publication:
article in a proceedings
Collection:
Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch
Nature of article:
Part number:
Starting page:
8
Up to page:
13
Number of pages:
6
UT code by Web of Science:
Original language:
Slovak
Publication category:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: hodnotenie pracovníkov, ľudské zdroje, manažment výroby, pracovníci, rizikový manažment, výrobné procesy, zvládanie stresu, rizikové faktory
Year of submission:
2017
Year of transmission:
Used in projects:
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii
 
Entry made by:
Last change:
06/20/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

ŽARNOVSKÝ, J. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1672-0 (brož.).

Original name:
Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch
English name:
Editor:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. (100%)
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-552-1672-0 (brož.)
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication:
2017
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2017
Last change:
06/20/2020 22:20 (Data import from library)