Informačné a koordinačné centrum výskumu (DTF TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Informačné a koordinačné centrum výskumu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Zamestnanci
  
 
 
remeselník+421 37 641 5682
SI126
Csillag Ján, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4722
Vu314
jan.csillag@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4406
Sa409
marian.danis@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484MF-B_4_Fa511
Gyurica Ľudovít
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129
remeselník
+421 37 641 5787
1P4
rudolf.hluch@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119
jozef.hudec@uniag.sk
Kollárová Katarína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5408
MF-B_1_204katarina.kollarova@uniag.sk
Kováč Peter, RNDr.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5693
MQ_1_111
Mesároš Jozef
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Mikláš Jánodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
Papová Miroslava, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4761
MF-B_1_Ma218
Rác Juraj, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5780
VI123juraj.rac@uniag.sk
Vitázková Božena, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4358
MF-B_1_Ma218
Vozár Libor
odb. zamestnanec 3 - okrem IT

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.