Department of Quality and Engineering Technologies (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 27

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Abrasive resistance determination of the materials
Lilko, Ján -- Kotus, Martin -- Róna, Zdenko
Stanovenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu = Abrasive resistance determination of the materials. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 182--188. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies
Beloev, Hristo Ivanov -- Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies. 1st ed. Ruse : Academic Publishing House of the University of Ruse, 2019. 160 p. ISBN 978-954-712-786-9.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), p. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, p. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine
Jablonický, Juraj -- Polerecký, Ján -- Bernát, Rastislav -- Kollárová, Katarína
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine. 1st ed. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 163 p. ISBN 978-3-942303-85-9.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Žarnovský, Jozef -- Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Nikitin, Yu.R. -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Kročko, Vladimír
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody
Holota, Tomáš
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 32--33. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Effect of machining parameters on quality of machined surfaces
Beloev, Hristo Ivanov -- Prístavka, Miroslav -- Adamik, Michal -- Žitňanský, Ján -- Kročko, Vladimír
Effect of machining parameters on quality of machined surfaces. 1st ed. Ruse : Academic Publishing House of the University of Ruse, 2019. 134 p. ISBN 978-954-712-774-6.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Flow characteristics of the tractor hydraulic circuit by application of the biodegradable synthetic fluid
Kosiba, Ján -- Jablonický, Juraj -- Bernát, Rastislav -- Záležák, Zoltán
Flow characteristics of the tractor hydraulic circuit by application of the biodegradable synthetic fluid. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 269--274. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials
Šolc, Marek -- Kotus, Martin -- Grambálová Eva, -- Kliment, Juraj -- Palfy, Pavol
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), p. 760--767. ISSN 2657-5450.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline
Mikuš, Rastislav -- Bombicz, Gabriel
Vplyv kvality zvarov na prúdenie kvapaliny v polypropylénovom potrubí = Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 200--205. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Implementation of process FMEA on product production process
Bujna, Marián -- Hrnčár, Slavomír
Implementácia procesnej FMEA na proces výroby produktu = Implementation of process FMEA on product production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 39--45. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Introduction of statistical methods into the production process
Prístavka, Miroslav
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 235--240. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Introduction of statistical methods into the production process
Prístavka, Miroslav
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 235--240. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Measuring systems for vibration of machine groups
Žitňanský, Ján -- Žarnovský, Jozef -- Kotus, Martin
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 259--265. ISBN 978-80-248-4258-5.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Optimalization of process parameters in production by application of ABC method
Beláň, Ľubomír -- Badín, Július -- Kielbasa, Pawel -- Korenko, Maroš
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 32--38. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods
Polák, Pavel
Optimalizácia a návrh kvality strojárskych produktov štatistickými metódami = Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 223--230. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Safety assessment employees in the workplace
Róna, Zdenko -- Kotus, Martin -- Lilko, Ján -- Fačkovcová, Mária
Hodnotenie bezpečnosti zamestnanca na pracovisku = Safety assessment employees in the workplace. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 247--254. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Abrahám, Rudolf -- Majdan, Radoslav -- Drlička, Róbert
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), p. 333--342. ISSN 1406-894X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The machinery safety management - selected issues
Kielesiňska, Agata -- Prístavka, Miroslav
The machinery safety management - selected issues. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), p. 46--52. ISSN 2657-5450.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Use of information systems to support decision making according to analysis machines
Mráz, Miroslav -- Urbanovičová, Oľga -- Findura, Pavol -- Prístavka, Miroslav
Use of information systems to support decision making according to analysis machines. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 56, 2 (2019), p. 59--62. ISSN 2603-3704.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), p. 37--48. ISSN 1641-7739.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Using the dematel model for the FMEA risk analysis
Bujna, Marián -- Kotus, Martin -- Matušeková, Eva
Using the dematel model for the FMEA risk analysis. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), p. 550--557. ISSN 2657-5450.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle
Žarnovský, Jozef -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Fries, Jiří -- Mošať, Matúš
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle. In Manufacturing Technology : journal for science research and production. 19, 2 (2019), p. 350--356.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Wykorzystanie pryewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróźnicowania wartości sily oporu roboczego narzedzia wzorcowego
Kielbasa, Pawel -- Zagórda, Miroslaw -- Korenko, Maroš -- Bujna, Marián
Wykorzystanie pryewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróźnicowania wartości sily oporu roboczego narzedzia wzorcowego. In Zastosowania elektromagnetyzmu we wspólczesnej inźynierii i medycynie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2019, p. 142--144. ISBN 978-83-88131-01-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details