Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 18

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization
Phanden, Rakesh Kumar -- Palková, Zuzana -- Sindhwani, Rahul
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization. In Advances in industrial and production engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, p. 247--262. ISBN 978-981-13-6411-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Valíček, Jan -- Czán, Andrej -- Harničárová, Marta -- Šajgalík, Michal -- Kušnerová, Milena -- Czánová, Tatiana -- Kopal, Ivan -- Gombár, Miroslav -- Kmec, Jan -- Šafář, Marek
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. In International Journal of Mechanical Sciences. 155, (2019), p. 344--359. ISSN 0020-7403.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Development of the method for predicting the resource of mechanical systems
Panda, Anton -- Nahornyi, Volodymyr -- Pandová, Iveta -- Harničárová, Marta -- Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Kmec, Jan
Development of the method for predicting the resource of mechanical systems. In International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 104, 1 (2019), p. 1--4. ISSN 0268-3768.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Evaluation of selected environmental factors in pig breeding
Žitňák, Miroslav -- Morvai, Peter -- Fusková, Ivana
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 329--335. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium
Gombár, Miroslav -- Vagaská, Alena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Czán, Andrej -- Kmec, Jan
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium. In Coatings. 9, 1 (2019), p. 2019. ISSN 2079-6412.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov
Čerňanský, Peter -- Tóth, Ladislav
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), p. 147--149. ISSN 0447-6441.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Horňák, Dominik -- Srnánek, Rastislav -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan
Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 53--59. ISBN 978-80-552-2003-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), p. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen
Kopal, Ivan -- Vršková, Juliana -- Ondrušová, Darina -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Koleničová, Z.
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), p. 616--628. ISSN 0933-5137.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien
Jendek, Miroslav -- Tóth, Ladislav
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), p. 150--154. ISSN 0447-6441.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games
Horňák, Dominik -- Jaščur, Miroslav -- Ferenčík, Norbert -- Budzel, Marek
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games. In International work conference on bioinspired intelligence. Budapest: Budapest Óbuda University, 2019, p. 111--115. ISBN 978-1-7281-0967-1.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems
Kopal, Ivan -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Krmela, Ján -- Lukáč, Ondrej
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems. In Polymers. 11, 6 (2019), p. 6. ISSN 2073-4360.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Temperature model of photovoltaic module
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Hlaváč, Peter -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Kotoulek, Petr
Temperature model of photovoltaic module. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, p. 18. ISBN 978-86-7520-458-9.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber
Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Kmec, Jan -- Řepka, Michal -- Danel, Roman -- Panda, Anton -- Palková, Zuzana
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber. In Measurement Science Review. 19, 2 (2019), p. 53--60. ISBN 1335–8871.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 59--64. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana -- Kopal, Ivan -- Krmela, Ján -- Panda, Anton
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), p. 635--645. ISSN 0933-5137.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details