Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

StavNázovOdDo
Druh
GarantPracovisko
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZSBT TF
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. KováčKZSBT TF
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
2017
2021COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZSBT TF
Kvalita a výťažnosť pšeničných mlynárskych produktov v procese ich výroby, v závislosti od drviaceho účinku valcových mlecích stolíc s minimalizáciou spotreby energie na mletie. (1/3479/06)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Na ceste k excelentnému výskumu hospodárskych zvierat - environmentálna interakcia
20202020
Horizont 2020
Š. Mihina
KZSBT TF
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Gálik
KZSBT TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)
20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
19992001Zmluvný a zákazkový výskumŠ. Kováč
KZSBT TF
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení
2017
2017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. ZemanKZSBT TF
Technicko-technologická racionalizácia výroby a spracovania vybratých poľnohospodárskych produktov (VEGA č.1/4407/97-M-18)19971999
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LobotkaKZSBT TF
Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice (Projekt č. 011SPU-4/2014)2014
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“2020--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Lendelová
KZSBT TF
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Karas
KZSBT TF
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Opáth
KZSBT TF
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch
2014
2015
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KZSBT TF
20112014
FP7
Š. MihinaKZSBT TF
20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Vzdelávanie v oblasti biohospodárstva. Európska perspektíva
2019
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZSBT TF
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. KováčKZSBT TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý