Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 29

Stav
NázevOdDoDruhGarantPracoviště
Alliance for developing and implementing a European blueprint to sectoral training skills in bio-economy, new technologies & innovations in agriculture
2019
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Š. Mihina
KZSBT TF
Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (CA 16106)2017
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Š. MihinaKZSBT TF
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)
2012
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
2011
2014
FP7
KZSBT TF
Education on Bioeconomy. A European Perspective
2019
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)KZSBT TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov (1/0809/16)2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
1999
2001
Zmluvný a zákazkový výskumŠ. KováčKZSBT TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení
2017
2017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. ZemanKZSBT TF
1997
1999
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020
2020
Horizont 2020
Š. MihinaKZSBT TF
20142015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. GálikKZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“
2020
--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Lendelová
KZSBT TF
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Gálik
KZSBT TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. KarasKZSBT TF
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Opáth
KZSBT TF
20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Karandušovská
KZSBT TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. Kováč
KZSBT TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch
2014
2015
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
R. GálikKZSBT TF
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Macák
KSaVB TF
20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý