Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 45

StavNázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)
2018
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. Baláži
KKaST TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽarnovskýKKaST TF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kotus
KKaST TF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)
2017
2019
Granty nadácií
KKaST TF
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HrubecKKaST TF
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Drlička
KKaST TF
Kvalita a bezpečnosť poľnohospodárskych strojov. (1/3482/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)
2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Materiálové a technologické riešenie tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebeniu na funkčných častiach poľnohospodárskej techniky (1/0588/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Mikuš
KKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
20162016Horizont 2020V. Kročko
KKaST TF
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BujnaKKaST TF
20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)
20132013VTP (Vedecko-technické projekty)R. Drlička
KKaST TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre automobilovú a mobilnú techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0020/13)20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0715/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)
2010
2012
OP Ľudské zdroje
KKaST TF
2015
2018
Všeobecné výzvy
I. KováčKKaST TF
Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a enviromentálnu prijateľnosť (1/0718/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. KováčKKaST TF
Vplyv metód aplikácie agrochemikálií na kvalitu poľnohospodárskych výrobkov
2019
2020
Polish National Agency for Academic Exchange
M. PrístavkaKKaST TF
Vytvorenie všeobecnej metodiky pre zvýšenie kvality produktov vo výrobných organizáciách a jej praktické overenie v praxi
20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Kováč
KKaST TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. MikušKKaST TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. BujnaKKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Čičo
KKaST TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20122013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov20142014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Zvyšovanie kvality poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení. (1/0576/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ČičoKKaST TF
20. Medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spoľahlivosť technických systémov"20152015Small Grants STOP!!!KKaST TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý