Summary of topics offered - Department of building equipment and technology safety (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAlternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
2.BTAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Karika, R.
3.BTAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Szabó, K.
4.DTAnalýza bezpečnosti pri výrobe náhradných dielovPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Berec, P.
5.DTAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
6.DTAnalýza kvality pracovného prostredia vo vybranom podnikuBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Mladý, J.
7.DTAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Höriková, Ž.
8.BTAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Micheľ, J.
9.DTAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Košťál, M.
10.BTAnalýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciáchSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Hansková, L.
11.BTAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Gubčo, M.
12.DTAutomatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lajda, M.
13.DTAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
14.DTBezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látokŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Vavreková, B.
15.DTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Korchán, M.
16.DTEfektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom územíKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandra, M.
17.BTEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Turis, A.
18.BTHodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
19.DTHodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Papp, D.
20.DTHodnotenie osvetlenia v učebniachBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Truchlík, P.
21.BTHodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Danková, J.
22.BTHodnotenie transparentných prvkov budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kováčová, I.
23.DTHospodárne vykurovanie budovPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Galia, D.
24.DTIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Pospíchalová, M.
25.BTKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Jančušová, M.
26.DTKvalita prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podnikuPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Lukáčiková, Z.
27.DTKvalita vnútorného prostredia obytných budovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Šuchtová, L.
28.DTKvalita vnútorného prostredia opravárenského objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Adamec, T.
29.DTKvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Patrik, J.
30.BTKvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Sasková, V.
31.DTManažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Zadrabaj, P.
32.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
33.DTMeranie fyzikálnych a chemických vlastností tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podnikuGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Lüttmerding, G.
34.DTMožnosti využitia odpadov z agrorezortu ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Kollár, V.
35.DTMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Mojžiš, M.
36.DTNávrh a realizácia aplikácie pre zautomatizovanie procesov vo vybranom podnikuHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Lörinc, M.
37.BTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
38.DTNávrh vetrania výrobnej halyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandrová, D.
39.BTPosúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kluka, R.
40.DTPosúdenie kvality vetrania divadelnej sálySzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Némethová, M.
41.DTPosúdenie kvality vnútorného prostredia vybraného podnikuPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Horník, A.
42.BTPosúdenie materiálov používaných pri stavbe nízkoenergetického domuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Rajtar, M.
43.BTPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic0 / 1--
44.BTPosúdenie parametrov vybraných kolesových traktorov pre malých farmárovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Török, J.
45.DTPosúdenie spôsobilosti výrobného procesuPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šimon, P.
46.DTPosúdenie základných parametrov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Kitka, M.
47.BTPoužitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnínŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
48.DTPožiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastovŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Varga, R.
49.BTProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBSUADetails of topic0 / 1--
50.DTRiešenie osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Jaroš, M.
51.DTRiešenie otvorových konštrukcií obytných budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Jurík, P.
52.BTSpôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Mihalka, A.
53.DisTTechnické, biologické, a ekonomické faktory biotechnickej kontroly dojacich zariadeníMihina, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
54.BTTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu destilátovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Baka, V.
55.BTTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu liehuHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
56.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
57.BTTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Zachar, D.
58.BTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
59.DisTVerifikácia vybraných spôsobov merania koncentrácií amoniaku a skleníkových plynov z objektov živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPLSUADetails of topic0 / 1--
60.DTVplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Bakošová, S.
61.BTVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
62.BTVplyv skládkovania odpadov na životné prostredieKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Vanko, D.
63.DTVplyv vybraných faktorov na vizuálne a mechanické vlastnosti produktuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Mócik, J.
64.BTVýber a posúdenie vybraných technológií pre obecnú kompostáreňHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / 1 Havetta, M.
65.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)TFDetails of topic1 / 1 Százová, R.
66.DTVyužitie recyklovaných materiálov k znižovaniu akustickej záťažeLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hitková, V.
67.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
68.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----