Summary of topics offered - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza bezpečnostných rizík tvarniacich strojov vo vybranom podnikuUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Doboš, D.
2.DTAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Siklenka, T.
3.DTAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Mydliar, L.
4.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 1--
7.DTAnalýza systému marketingových nástrojov pri predaji manipulátorov Manitou v podmienkach Slovenska a UkrajinyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
8.DTAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
10.DTAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Struhár, K.
11.DTAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Černý, P.
12.DTAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Lukáč, A.
13.BTAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Szőke, M.
14.BTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Polgár, A.
15.DTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mondok, C.
16.BTBezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktoraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
17.BTBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Blaho, M.
18.DTEfektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Turčeková, N.
19.DTEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Gregorík, M.
20.DTEfektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Brigant, M.
21.BTElektronika a informačné systémov v obilných kombajnochAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Špek, B.
22.DTEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
23.DTHodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSEFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
24.DisTHodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
25.DTHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíček, D.
26.DTHodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z PaulownieUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Belovič, J.
27.DTHodnotenie kvality práce vybranej sejačkyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Kuriačka, M.
28.DTHodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačkyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Glejdura, S.
29.DTHodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
30.DTHodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výrobyNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / 1 Papp, Š.
31.DTHodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výrobyNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 1--
32.DTHodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Tábi, F.
33.DTHodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobe z pohľadu ergonómieRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Krajčíková, M.
34.BTInovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBATFDetails of topic0 / ----
35.BTInovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastuMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Mokráňová, Ľ.
36.DTKvalita informácií o stave sucha v pôdeRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
37.DTMeranie hluku vo vybranom podniku a možnosti jeho znižovaniaUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Benyík, B.
38.BTModerné trendy v konštrukcií traktorov zhľadiska kvality práceAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Homola, D.
39.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
40.BTMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávnikyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
41.BTMožnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kuvik, M.
42.BTMožnosti využitia dronov v poľnohospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kotek, M.
43.BTMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kompanová, P.
44.BTMožnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstveMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Valovič, J.
45.BTMožnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšeniceJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Knížat, L.
46.BTMožnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
47.DTNávrh a realizácia digitálneho zrážkomeraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lahučký, M.
48.DisTNávrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske strojeJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
49.BTNávrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedryUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Šaturová, S.
50.DTNávrh zariadenia na zlepšenie vitality osiva obilnínMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Villant, G.
51.DTNávrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podnikuRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Lukáč, J.
52.DTOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Janek, J.
53.BTOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / 1 Blaho, D.
54.BTOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
55.DTPorovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Foľta, M.
56.DTPorovnanie uhlíkových materiálov Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Čerňan, M.
57.BTPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Križan, M.
58.BTPosúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic2 / 1 Šturdík, O.
Studený, P.
59.BTPrevencia pri ochrane zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikouFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
60.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
61.BTŠpecifické aspekty výrobného systému pestovania tekviceMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / -- Valentínyová, P.
62.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania hroznaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Dzurko, S.
63.BTTrendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
64.BTTrendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Vladovič, B.
65.BTUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Ivanov, Z.
66.BTUplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Janský, M.
67.DTÚprava podávacieho ústrojenstva zlisovanej slamy pri jeho spaľovaníMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Kovács, D.
68.DisTUrčovanie variability parametrov pôdy pomocou metód proximálneho snímaniaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
69.DisTVariabilná aplikácia dusíka v kontexte limitujúcich faktorov prostrediaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
70.BTVplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Petrisková, V.
71.BTVplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 2--
72.BTVplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosťFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / -- Fančovič, P.
73.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RVRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
74.BTVplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikietUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Sombat, Š.
75.DTVýroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaníUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Jurda, Š.
76.DTVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíčková, K.
77.DisTVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 2--
78.BTVyužitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Fančovič, N.
79.BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
80.BTVyužitie drevného odpadu na energetické účelyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ingeliová, N.
81.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
82.DTVyužitie strojov vo vybranom podniku služiebMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Csada, M.
83.BTVyužitie techniky na vybranej malej farmeMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Simon, T.
84.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Hanák, J.
85.DTZhodnotenie bezpečnosti dopravnej techniky v linke na pozberovú úpravu zrnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
86.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri hnojení priemyselnými hnojivamiAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
87.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Bakyta, J.
88.DTZhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PSZSUADetails of topic1 / 1 Tóth, P.
89.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
90.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 2--
91.BT17. Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako zdroj energieMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Vnučko, D.