Summary of topics offered - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | F | H | I | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 1 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAnalýza a optimalizácia technológie výroby produktu v automobilovom priemysleKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / ----
2.DTAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Horník, M.
3.BTAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
4.DTAnalýza vibrácií strojných zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kobzová, B.
5.DTAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Drappan, K.
6.DTAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
7.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Leitman, A.
8.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Görög, F.
9.BTBoridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / -- Gaži, M.
10.DTDeformácie vnútorného priemeru ozubených kolies po tepelnom spracovaníPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šimonová, M.
11.DTDigitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realitaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Lobo, P.
12.BTFormy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastíČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kubovčiak, T.
13.DTHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hladký, L.
14.DTHodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatineKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Švolík, P.
15.DTIdentifikácia a odstraňovanie nezhôd v procese výroby strešných okienPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Tóthová, V.
16.BTIdentifikácia kovov prenosným spektrálnym analyzátorom vo výrobnom podnikuŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / 1 Kasana, F.
17.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
18.DTInovácia zariadenia pre skúšky trenia a opotrebeniaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Gundová, M.
19.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
20.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
21.DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
22.DTMeranie a štatistické zhodnotenie vibrácií obrábacieho strojaŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Matúš, M.
23.BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
24.BTModerné formy riadenia strojov a zariadení vo výrobnom proceseŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Šmalo, A.
25.BTMožnosti diagnostiky vstrekovačov benzínových motorovZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Bartlová, L.
26.BTMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Biely, M.
27.BTNástroje kvality a ich uplatnenie vo výrobnom procesePolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Szlovák, Š.-C.
28.BTNástroje kvality na riešenie reklamáciíČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Halásová, J.
29.BTNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Šabík, M.
30.BTNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Macho, J.
31.DTNávrh meracieho reťazca na zisťovanie technického stavu palivovej sústavyZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
32.BTNávrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnostiMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Szabo, M.
33.DTNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Ment, L.
34.BTNitridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / -- Tomka, F.
35.BTON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Oriško, S.
36.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
37.DisTOptimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre konštrukciu vstrekovacej formy.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / 1--
38.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
39.DTOptimalizácia parametrov pasivácie hliníkaKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Horniaková, Ľ.
40.DisTOptimalizácia v procesoch pokovovaniaKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
41.BTOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Balko, F.
42.BTOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kopecký, M.
43.DTOptimalizácia životnosti lineárnych vedení automatizovaného manipulačného zariadeniaŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Paškrta, L.
44.BTPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / ----
45.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
46.DisTPosúdenie a vyhodnotenie efektívnosti výrobného procesu vo vybranej spoločnostiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
47.BTPosudzovanie kvality povrchových vrstievKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bernáth, I.
48.BTPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
49.BTPrincípy správneho používania základných meradielPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Záhon, L.
50.DTProduktový audit vo výrobnej organizáciíŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Dubravická, A.
51.DTRiadenie výrobného procesu vo vybranom podnikuZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Vrablec, F.
52.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tomovič, R.
53.DTSkúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíkaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kováč, P.
54.DTSpájanie materiálov nitovacou technologiou v automobilovom priemysle.Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Nagy, A.
55.DTSpôsoby diagnostiky geometrie náprav na vybraných vozidláchZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Andelek, T.
56.BTSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Gál, Z.
57.BTSystém pre vizualizáciu (3D) a optimalizáciu rozloženia výrobných liniekKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
58.DTSystém údržby na vybraných zariadeniach v prevádzke atómovej elektrárniČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Valkovič, P.
59.BTSystematika zisťovania technického stavu vzduchotlakových brzdových sústavZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Kollár, B.
60.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Baláž, P.
61.DTŠtatistická kontrola 3D prístrojom vo vybranom podnikuPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Krutek, A.
62.DTŠtatistické zhodnotenie monitorovaných priestorovŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Chobot, M.
63.BTTechnológia výroby dielcov frézovaním na CNC frézachPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Skalický, R.
64.BTTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Ondrejovič, M.
65.BTTribologické skúšky pretavených vrstiev na báze uhlíkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
66.BTTribologické skúšky pretavených vrstiev na vybraných oceliachKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Paštéka, J.
67.DTTvorba modulov virtuálnej reality vo výrobných technológiáchKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
68.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mesároš, T.
69.DisTUrčenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranieŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
70.DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šebök, T.
71.DTVplyv času a spôsobu prevádzky motorových vozidiel na ich technický stavŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Chlebec, M.
72.DTVplyv parametrov odlievania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Havetta, Ľ.
73.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Laššo, A.
74.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kucej, M.
75.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Háber, M.
76.BTVstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnostiŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Herda, B.
77.DTVýroba oceľového dielca na základe programovania CNCŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Richweissová, V.
78.BTVýrobné technológie zamerané na povrchové úpravy v konkrétnej organizáciiPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Farkaš, M.
79.DTVytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Baraník, T.
80.BTVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
81.DTVyužitie nástrojov riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Vnučková, G.
82.BTVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Plachý, B.
83.DTVyužitie systému Kaizen v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / 1--
84.DTVyužitie štatistických metód vo výrobnej organizáciiČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mrlláková, Z.
85.DisTVznik chvenia pôsobiaceho na tuhosť obrábacích strojov a automobilov pri vibráciách v prevádzke.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / 1--
86.BTZadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézyŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Mihálik, M.
87.DTZávislosť použitia základného materiálu (oceli) a jeho ochrany nanášaním povrchových povlakov pre zvýšenie životnostiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Hlavina, J.
88.BTZhodnosť výsledného výrobku s 3D modelomŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Betka, P.
89.DTZhodnotenie rizika na vybranom stroji metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Breznický, M.
90.DTZhodnotenie rizika na vybranom zariadení metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Cvíčela, Š.
91.DTZisťovanie vplyvu alternatívnych palív na pracovné priestory spaľovacích motorovZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Trokšiar, M.
92.DTZlepšenie procesu implementácie nových dielov do sériovej výrobyČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Melišková, Z.
93.DTZlepšovanie riadenia kvality vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic2 / -- Záhorec, M.
Horváth, M.
94.DTZvariteľnosť nástrojových ocelíKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Mihálik, T.
95.DisTZvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniuKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / ----
96.BTZvýšenie životnosti poľnohospodárskych strojov v prevádzkeKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Labuda, T.
97.BTZvyšovanie kvality produkcie vo výrobnom proceseŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kútiková, S.
98.BT1. TTypy povlakov používaných pri formách na výrobu plastových dielovČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Karvaš, M.
99.DT3D meranie karosérie osobného automobiluPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Sládek, A.