Summary of topics offered - Department of Machine Design (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | G | H | K | M | N | O | P | S | T | V | 1 | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTF
Details of topic
0 / 1
--
2.
DTAnalýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódouTóth, F.
Department of Machine Design (TF)
--
SUADetails of topic
1 / 1
3.DTGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémoch
Department of Machine Design (TF)
I-RSISUADetails of topic0 / 1
--
4.DTHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuKadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TFDetails of topic0 / 1
--
5.
BT
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaTóth, F.Department of Machine Design (TF)
B-KBB
TFDetails of topic
1 / 1
6.
BT
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Drapák, P.
7.
DT
Návrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadla
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Tárnok, T.
8.
DT
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebenia
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
9.
DT
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06Department of Machine Design (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Magát, M.
10.DTNávrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Department of Machine Design (TF)
I-RSITFDetails of topic
0 / 1
--
11.
BT
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VAB
TF
Details of topic0 / 1
--
12.
BT
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriekDepartment of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1--
13.DTNávrh zariadenia zabezpečujúceho súosovosť ozubených kolies v skúšobnom zariadení Niemann
Department of Machine Design (TF)
--
SUA
Details of topic1 / 1
14.
DT
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
15.DT
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Department of Machine Design (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / --
--
16.
DT
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Paulovič, J.
17.BT
Simulácia záťažových skúšok ozubených prevodov
Tóth, F.Department of Machine Design (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Domankuš, M.
18.
DT
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera Beckhoff
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.DT
Tenzometrické hodnotenie zvarov
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
20.
BT
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Páleš, D.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Čutek, R.
21.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevodyDepartment of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
22.
BT
Využitie závitových spojov v automobilovej technike
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
24.
DT
1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
25.
DT
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
26.BT1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1
--
27.
BT
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 N
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1--