Prehľad vypísaných tém - Katedra konštruovania strojov (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | G | H | K | M | N | O | P | S | T | V | 1 | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódouTóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Czakó, K.
3.
DP
Geometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochKatedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.DPHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuKatedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníka
Tóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BPMetódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysleRédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Drapák, P.
7.DPNávrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadlaKatedra konštruovania strojov (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tárnok, T.
8.
DP
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebeniaKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DPNávrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06Tóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.DPNávrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 PTóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.BP
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriek
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Návrh zariadenia zabezpečujúceho súosovosť ozubených kolies v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Lörincz, D.
14.DPNavrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Malý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
Kadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
BP
Simulácia záťažových skúšok ozubených prevodovTóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Domankuš, M.
18.DPSW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera BeckhoffRédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DP
Tenzometrické hodnotenie zvarovKatedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BPVyužitie CAD systémov pre 3D tlačPáleš, D.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
BP
Využitie závitových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Využitie zvarových spojov v automobilovej technikeKatedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
24.DP
1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Rusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
DP
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy0 / 1--
26.
BP
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDMTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--