Přehled vypsaných témat - Katedra konštruovania strojov (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | G | H | K | M | N | O | P | S | T | V | 1 | 2

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DisP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Analýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódou
Katedra konštruovania strojov (TF)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Czakó, K.
3.
DP
Geometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémoch
Páleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníka
Tóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kesan, L.
6.
BP
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Rédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Návrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadlaKatedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebenia
Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.DP
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSITFPodrobnosti tématu1 / 1
10.
DP
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriek
Tóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.
DP
Návrh zariadenia zabezpečujúceho súosovosť ozubených kolies v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Lörincz, D.
14.
DP
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Malý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DP
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí SolidworksKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Paulovič, J.
17.
BP
Simulácia záťažových skúšok ozubených prevodovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Domankuš, M.
18.
DP
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera Beckhoff
Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DPTenzometrické hodnotenie zvarovRédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
20.
BP
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Páleš, D.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu
1 / 1
Čutek, R.
21.
BP
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
22.BPVyužitie závitových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.
BP
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
Duty, A.
24.
DP
1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDMTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BP
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 N
Rusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--