Summary of topics offered - Department of Machine Design (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | Ú | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
2.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Bango, J.
4.BTAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
6.BTBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
7.DTBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / -- Hudecová, A.
8.DTBezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSRTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Maťašovský, M.
9.DTExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Šinský, M.
10.DTHodnotenie bezpečnosti v skladovacích priestoroch vo vybranej obchodnej spoločnostiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kissová, I.
11.BTIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Novák, Ľ.
12.DTImplementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizáciiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Holzknechtová, M.
13.DTInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Kalina, P.
14.BTKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Kašík, T.
15.DTKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
16.DTKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
17.DTKvalita a bezpečnosť zváraných konštrukciíRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Petruška, M.
18.BTKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
19.DTKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kotleba, M.
20.DTManažment bezpečnosti zváraných konštrukcíRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mikulášiková, M.
21.BTMetódy riešenia prútových sústavKučera, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
22.BTMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Kollárik, R.
23.BTMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
24.BTMožnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Anda, T.
25.DTMožnosti využitia regresnej a korelačnej analýzy pri vyhodnocovaní tribologických experimentovKučera, M.Department of Machine Design (TF)TFDetails of topic0 / 1--
26.BTMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Hájos, R.
27.DTNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / ----
28.DTNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Hörigh, T.
29.BTNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Čampai, Š.
30.DTNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Mazúchová, J.
31.DTNávrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podnikuMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kiepeš, P.
32.DTOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Fekete, P.
33.DTPorovnanie vybraných vlastností syntetického a minerálneho oleja v hydraulických lisochKučera, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Smolka, B.
34.DTRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
35.BTRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
36.BTRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
37.BTSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Czetner, L.
38.DTSkúšky zváraných spojovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Drapák, F.
39.BTSledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadlaTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Petro, L.
40.BTSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Hlavatovič, M.
41.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Čagala, F.
42.DTÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Majtner, D.
43.DTÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Kubrická, D.
44.BTVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / -- Benčík, R.
45.BTVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
46.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Bendík, Š.
47.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Hludík, K.
48.BTVyužitie snímačov zrýchlení v automobilochRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Zhang, W.
49.DTZmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosťPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
50.BT1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Department of Machine Design (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kubala, V.