Summary of topics offered - Department of Physics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Hanáková, S.
2.BTAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ševčík, A.
3.BTAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Martinec, P.
4.DTAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Department of Physics (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Paul, P.
5.BTAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Sirotová, E.
6.DTAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Dóczy, D.
7.BTAnalýza využitia termickej analýzy pri analýze opotrebenia materiáluKunecová, D.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
8.BTAnalýza zavedenia fyzikálnych metód do kontrolného procesu výrobyKunecová, D.Department of Physics (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
9.BTAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
10.DisTAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskóznozno-elastických vlastnosti materiálovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
11.BTAutomatická regulácia teploty vybraného objektu pomocou tepelného čerpadla doplneného konvenčným vykurovanímBožiková, M.Department of Physics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Očkay, M.
12.DTAutomatizovanie odoberania a skladovania kordov v automobilovom priemysleKunecová, D.Department of Physics (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Radosa, M.
13.DTEnergetiké zhodnotenie vybraného priemyselného odpaduKunecová, D.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Pilka, T.
14.DTExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Gulčík, J.
15.DTFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
16.DTFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
17.BTFraktálna analýza pôdnej mapyKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
18.BTFraktálna analýza pôdnej mapyKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
19.DTHodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadeníHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Puskás, T.
20.DTHodnotenie kvality vybraných druhov olejovPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hronec, R.
21.DTHodnotenie mechanických vlastností pelietKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Vozík, R.
22.BTHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Medek, M.
23.DTIdentifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Beňo, J. A.
24.DTIdentifikácia ťahových vlastností obalovej fólieKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Novák, P.
25.DisTIdentifikácia textúrnych parametrov biomateriálovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
26.BTKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Tomka, T.
27.BTKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Vlček, L.
28.DTMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Horňák, M.
29.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Orša, B.
30.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Mlinarcsik, T.
31.DTMeranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Pavlatovský, L.
32.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kazán, P.
33.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
34.BTMeranie mechanických vlastností jabĺk kužeľovým indenteromKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
35.BTMeranie mechanických vlastností jabĺk valcovým indenteromKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Szabó, A.
36.BTMeranie šírenia akustického signálu vo vybranej drevineKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
37.DTMožnosti využitia fyzikálnych vlastnosti na určenie skladovacie doby olejovPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tökölyová, J.
38.DTNávrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy BrookfieldPetrović, A.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Melenec, P.
39.BTNávrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Bahelka, M.
40.BTNávrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Lopušan, M.
41.DTOptimalizovanie spracovania grafických výsledkovKunecová, D.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
42.BTPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Department of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Lintner, M.
43.DTRozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OSHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Hunák, S.
44.DTSkúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnostiPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Vendégh, M.
45.DTSkúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnostiPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
46.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Barantal, M.
47.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Rybák, D.
48.DTSkúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Korec, M.
49.DTSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Konštiak, M.
50.BTTeplotná závislosť elektrických vlastností vybraných biopalívHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)TFDetails of topic0 / 1--
51.BTVplyv druhu vretena na viskozituPetrović, A.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Malý, L.
52.BTVplyv chladiaceho médium na určovanie teplotného intervalu pri meraní viskozityPetrović, A.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Holienka, T.
53.BTVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívPetrović, A.Department of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
54.DTVplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozituPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Fischer, M.
55.BTVplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápojaHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Herda, M.
56.DTVplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hajková, M.
57.DTVplyv vybraných faktorov na reologické vlastnosti pre vybrané druhy kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
58.BTVyužitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / -- Vrták, P.
59.BTVyužitie elektrických vlastností pergyHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
60.DTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
61.BTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
62.DTVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lőbb, M.
63.DTVyužitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Poruben, L.
64.DTVyužitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopalivaKunecová, D.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Božik, Š.
65.BTZhodnotenie fyzikálnych metód pri sledovaní kvality výrobkuKunecová, D.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--