Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | I | M | N | O | P | R | S | V | W | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAlgoritmy kryptografie v LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Čerňanová, E.
2.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza konštrukčných aspektov prepäťových ochránLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Madola, V.
4.DTAnalýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnikAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Mihalovič, F.
5.DTAnalýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Bako, M.
6.BTAnalýza stavu distribúcie el. energie vo výrobnej organizaciiPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Okruhlica, V.
7.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
8.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
9.DTAutomatické nakladanie domcov na montážnu linkuValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Dodok, A.
10.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
11.BTAutomatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléraCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Horňák, J.
12.DTAutomatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podnikuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kopáč, F.
13.DTAutotuning PID regulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Hrotík, S.
14.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)SUADetails of topic0 / 1--
15.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
16.DTDetekcia cesty a jazdných pruhov pomocou digitálnej kamery a algoritmov počítačového videniaTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Koňarčík, D.
17.BTIdentifikácia požiadaviek na informačný systém údržbyAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Chudáčik, J.
18.BTInkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
19.BTInovácia riadenia rezacieho stroja hliníkových profilovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Pacalaj, M.
20.BTInovácia výrobnej linky na báze PLC regulátorovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Mráz, Ľ.
21.BTMeranie a automatizované riadenie pomocou vývojovej dosky Arduino v prostredí LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Selický, L.
22.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
23.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
24.BTMeranie charakteristík prepäťových ochránLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Pavlovič, P.
25.BTMožnosti návrhu snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
26.BTMožnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
27.DTMožnosti zefektívnenia a modernizácie vodného hospodárstva v poľnohospodárskych podnikovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
28.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
29.BTNávrh a realizácia lokálneho dátového centraPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kis, J.
30.DTNávrh a realizácia ochrany pred nebezpečnými účinkami blesku v objekte so zvýšením nebezpečenstvom výbuchuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Schwarcz, R.
31.DTNávrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOVHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Devát, Ľ.
32.DTNávrh a realizácia sušičky meduLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bim, S.
33.DTNávrh a realizácia ultrazvukovej čističky v živočíšnej výrobePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Ivan, T.
34.DTNávrh a realizácia zariadenia na automatizované ohýbanie medicínskych ihielPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Pisca, M.
35.DTNávrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Džatko, J.
36.DTNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Žindely, P.
37.DTNávrh a realizácia signalizačného a zabezpečovacieho systému na zistenie nežiaduceho úniku vody vo vodovodnom systémeTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Bukovský, T.
38.BTNávrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnikAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Popluhár, Á.
39.BTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
40.DTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri trieskovom obrábaníValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
41.BTNávrh inteligentnej elektroinštalácie vo výrobnom objektePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Masár, K.
42.DTNávrh LED SegmentLite moduluValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Kreitš, D.
43.BTNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
44.BTNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
45.BTNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
46.BTNávrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Siklienka, M.
47.DTNávrh riadiacej jednotky v chove hydiny.Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Buranský, L.
48.BTNávrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účelyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Záň, M.
49.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
50.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
51.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
52.BT„Online marketing“ – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
53.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
54.BTON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBSUADetails of topic0 / ----
55.DTOptická analýza stavu dozretia ovocia s využitím fuzzy logikyTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Mazáčková, Z.
56.DTOptimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukruLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Gála, R.
57.DTOptimalizácia manipulácie s materiálom na výrobnej linke so zvýšenou ergonómiou s ohľadom na časy cykluHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Babík, S. J.
58.DTOptimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastokLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Mráz, L.
59.DTOptimalizácia plánovania výroby náhradných dielov pri lepiacich robotoch s ohľadom na zníženie potreby počtu pracovníkovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Pokorný, A.
60.BTOptimalizácia riadenia náhradných dielov pre údržbuHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
61.DTOptimalizácia systému chladenia výrobnej halyValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Šaradin, E.
62.BTOptimálne riešenie korekcie pravouhlého transportu fólieOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Hrúz, A.
63.BTPLC systémy vo výrobných technológiachLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Žember, L.
64.BTPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET v jazyku CSharpTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Šimek, E.
65.BTPracovný tok, elektronický prenos a vizualizácia údajov na pracovisku - Optimalizácia TPMCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
66.DTProgramové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Homola, M.
67.DTProjekt na zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
68.DTProjekt a realizácia adaptívneho riadenia extrúznej linkyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Poprac, D.
69.DTProjekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Frank, A.
70.DTPrvé testy robotov na manipuláciu so súčiastkamiHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Holovič, M.
71.DTRealizácia prípravku na zvárací robot KUKALukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Dopirák, D.
72.BTRiadenie pneumatického manipulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Košút, M.
73.DTRiadenie pohonov prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Jančovič, A.
74.DTRiadenie servopohonu frekvenčným meničomHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Špaňo, T.
75.DTRiadenie technologického procesu prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Dutka, S.
76.DTRiadenie trojosového polohovacieho systému prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Rác, J.
77.BTRiadenie výrobného procesu pomocou kontaktných prvkovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Slanař, J.
78.DTRiadiaci a informačný systém pre rozvodňu 110 kVPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Kupček, M.
79.DTRobotizácia procesu zakladania dielov a skrutkovania komponentov ihneď po odstreknutí plastových dielovOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
80.BTRobotizácia vybraného procesu prostredníctvom priemyselného robota MITSUBISHIOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Marek, J.
81.DTRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Galaba, M.
82.DTRozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine LearnimgAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Melczer, Á.
83.BTSchlierenova videografia – zobrazenie turbulencie v priehľadných materiálov pomocou Moirého efektuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Čapo, N.
84.DT„Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
85.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
86.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
87.DisTVplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robotaHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
88.DTVytvorenie aplikacie pre parkovanie pomocou OS AndroidAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Lóži, M.
89.BTVyužitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmyAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Gubány, M.
90.DTWater management - Informačný portálPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
91.BTZálohové zdroje el. energie vo výrobných závodochPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Polomský, P.
92.BTZáložný zdroj napájania vo výrobnej organizáciiPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Čaplák, M.
93.DTZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Zimerman, M.
94.BTZriadenie systému TPM na montážnych linkáchHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Minarovič, A.
95.DT1. „Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Farkaš, P.