Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0056-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.