Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-ILS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzika
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TF
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.