Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
Agrofyzika2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandská studia - TF
Matematické modelovanie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-B
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-ILS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BLS 2020/2021 - TF