Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
PHD_M047_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M022_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Fyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Matematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Obnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2019/2020 - TF
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2019/2020 - TF
Úvod do technickej fyziky
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0054-I
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.