Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandská studia - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_N2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
Technická fyzika
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-BLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0054-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N2020/2021 - doktorandská studia - TF
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.