Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-I
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-B
LS 2019/2020 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaLS 2019/2020 - TF
T15-0067-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.