Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Vybrané kapitoly z fyziky2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-ILS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-I
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Inžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF