Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Agrofyzika
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Agrofyzika2020/2021 - doktorandská studia - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-B
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-ILS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BLS 2020/2021 - TF