Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-ILS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-B
ZS 2020/2021 - TF
Teoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BLS 2020/2021 - TF