Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_M047_N2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M082_N2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-I
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
Úvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TF