Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.