Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TF
Biofyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-I
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0066-B
ZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.