Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_M047_NAgrofyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M044_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-I
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2019/2020 - TF
T15-0064-ILS 2019/2020 - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TF