Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M044_N2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BLS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF