Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Vybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TF
Technická fyzika
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0054-IZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-ILS 2020/2021 - TF
T15-0067-BLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.