Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Fyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M044_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-I
LS 2019/2020 - TF
T15-0059-B
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.