Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_M047_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M022_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M048_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzika
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M047_NAgrofyzika2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF