Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M082_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M044_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2019/2020 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Metodika experimentuZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-BLS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-B
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.