Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M044_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0067-BLS 2019/2020 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0058-I
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF